АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Анкети

Анкета 9

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?

 • (26) Веке започнавме
   
 • (24) Сакаме да започнаме веднаш
   
 • (11) Во следните 3-6 месеци
   

 

Анкета 8

Дали знаете дека излезе новата верзија на стандардот ISO 9001:2015?

 • (11) Да
   
 • (14) Не
   

 

Анкета 7

Кој ви е најлесен метод за да не контактирате?

 • (95) E-mail
   
 • (1025) Контакт формулар
   
 • (70) Телефон
   
 • (11) Facebook
   

 

Анкета 6

Колку обуки посетувате на годишно ниво?

 • (48) 0
   
 • (30) 1-3
   
 • (11) 4-6
   
 • (7) 7-10
   

 

Анкета 5

Стручното лице за безбедност и здравје при работа во Вашата компанија би го избрале преку:

 • (14) Ново вработување во Вашата компанија
   
 • (23) Обука на веќе вработено лице во Вашата компанија
   
 • (14) Овластена организација за безбедност и здравје при работа
   

 

Анкета 4

Зошто сакате да имплементирате Систем за Квалитет согласно ИСО стандардите?

 • (9) Ние сме пазарно ориентирани и определени за сопствен развој
   
 • (3) Нудиме производи или услуги наменети за извоз
   
 • (10) Планираме да учествуваме на домашни или меѓународни тендери
   

 

Анкета 3

Што е пресудно при вашиот избор на консултантска компанија?

 • (4) Цена
   
 • (1) Презентација
   
 • (1) Референтна листа
   
 • (3) Препорака
   

 

Анкета 2

Дали мислите дека е потребно сите производители и трговци на храна да го имаат имплементирано HACCP системот?

 • (36) ДА
   
 • (4) НЕ
   

 

Анкета 1

Дали вашата фирма има воведено Систем за Менаџмент со Квалитет (ISO 9001)?

 • (16) ДА
   
 • (15) НЕ
   
 • (13) Не знам