Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Нашата гаранција

Долгогодишното искуство и екпертиза како и долгиот ред на задоволни клиенти го потврдуваат и гарантираат квалитетот на услугите кои Еуромак Контрол ви ги нуди.  На сите наши сегашни и идни клиенти им ветуваме дека договорената услуга ќе биде квалитетно и навремено завршена. Доколку имате забелешки, коментари и/или сугестии на нашата работа ве молиме веднаш да не контактиртате на 071-314-469.